Iestatījumi

Nakts režīms

Nakts režīms

Skaņa

Skaņa

Naudpratis noteikumi

Lietotnes “Naudpratis” noteikumi

1.    Vispārīgie noteikumi

 • Interneta lietotne “Naudpratis” (turpmāk – Lietotne) ir “Swedbank” AS (reģ.Nr. 40003074764, juridiskā adrese: Rīga, Balasta dambis 15, LV-1048), turpmāk arī – Swedbank, projekts, kas tiek izstrādāts un uzturēts sadarbībā ar SIA EnterGroup (reģ.Nr. 40103749882, juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 10-2, LV 1010), turpmāk – Izstrādātājs.
 • Šie Lietotnes noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir saistoši personām, kuras piekļūst un lieto Lietotni (turpmāk – Lietotājs). Noteikumi nosaka Lietotnes lietošanas kartību, Lietotāja tiesības un pienākumus, Swedbank un Izstrādātāja tiesības un pienākumus, drošības prasības un nosacījumus Lietotnes lietošanai, personas datu apstrādes un citus noteikumus.
 • Piekļūstot Lietotnei, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt. Ja Lietotājs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un/vai tiem nepiekrīt, Lietotnes izmantošana netiek nodrošināta.

2.    Lietotnes lietošanas kārtība

 • Lietotne pieejama interneta mājaslapā localhost.
 • Interneta mājaslapa paredzēta izmantošanai visas ierīcēs ar interneta pārlūkprogrammu gan datorā, gan viedtālrunī. Lietotnes funkcijas ietver:
  • spēles pamatdarbību un uzstādītā rezultāta fiksēšanu,
  • iespēju reģistrēt spēlētāja vārdu (vai pseidonīmu),
  • uzstādīto rezultātu, spēļu skaita un spēļu sesijas ilguma saglabāšanu,
  • lietotāja iestatītās spēles krāsas saglabāšanu,
  • vārda, uzvārda, kontakttālruņa saglabāšanu, ja Lietotājs vēlas piedalīties balvu izlozē.

3.    Izstrādātāja tiesības un pienākumi

 • Swedbank patur tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt šos Noteikumus, jauno Noteikumu redakciju publicējot spēles interneta lapā. Grozījumu vai papildinājumu gadījumā Lietotājs no jauna tiks lūgts apstiprināt Noteikumu aktuālo versiju.
 • Swedbank un Izstrādātājs neuzņemas atbildību par un nenodrošina Lietotnes netraucētas lietošanas iespēju un funkcionalitāti, ko var ietekmēt no Swedbank un Izstrādātāja neatkarīgi apstākļi vai trešo personu darbība, un neatbild par tehniska rakstura problēmām, kā arī par sekām un/vai zaudējumiem, ko šādi apstākļi varētu būt radījuši Lietotājam vai trešajām personām.

4.    Personas datu apstrāde un citi noteikumi

 • Piekļūstot un izmantojot Lietotni tiek apstrādāti Lietotāja personas dati nolūkā nodrošināt Lietotnes darbību un Lietotāja izvēlētās funkcijas Lietotnes ietvaros. Lietotāja personas datu apstrādei piemērojami Swedbank Personas datu apstrādes principi.
 • Sīkdatņu izmantošana Lietotnē tiek veikta saskaņā ar  Sīkdatņu izmantošanas politiku.
 • Visi strīdi starp Izstrādātāju un Lietotāju sākotnēji tiek risināti savstarpējās sarunās. Ja pārrunu ceļā nav iespējams vienoties un strīdu atrisināt, tad tie tiek risināti saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.
Atpakaļ

Mūsu sīkdatnes – jūsu izvēle

Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tīmekļa vietnes darbību. Sīkdatņu izmantošana tiek veikta saskaņā ar  Sīkdatņu izmantošanas politiku.

Nospiežot uz “Apstiprināt”, jūs piekrītat visām neobligātajām sīkdatnēm, bet, nospiežot uz “Atteikties”, jūs atsakāties no šīm sīkdatnēm. Tālāk varat arī pārvaldīt savu izvēli attiecībā uz neobligātajām sīkdatnēm.

Nepieciešamās sīkdatnes nodrošina šīs tīmekļa vietnes darbību un tās tiek apstrādātas, ņemot vērā mūsu leģitīmās intereses, tāpēc jūsu piekrišana netiek prasīta. Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas trešo pušu sīkdatnes.